BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

ФЕСТИВАЛ „ЯМБОЛСКИ КОЛЕДАРСКИ БУЕНЕК 2023“ – РЕГЛАМЕНТ

ОРГАНИЗАТОРИ НА ФЕСТИВАЛА
Фестивалът се организира от Община Ямбол, Народно читалище „Пробуда-1909“ – Ямбол и Народно читалище „Зора-1945” – Ямбол

ЦЕЛИ НА ФЕСТИВАЛА
Основна цел на фестивал „Ямболски коледарски буенек“ – 2023 е да допринесе за съхраняване на духовното богатство на българите, да популяризира традициите и вярванията, свързани със зимните народни празници и обичаи, да възпитава и утвърждава национално самосъзнание чрез богатото българско песенно, танцово, обредно, словесно и пластично фолклорно наследство на региона, да създава условия за устойчивост и приемственост на българските национални традиции.
Конкретна цел на фестивала е да поддържа и развива защитения с патент „Ямболски коледарски буенек“ в двете му основни форми – „коледарски буенек от Каргона“ и коледарски буенек от Баира“.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Фестивалът е с конкурсен характер. Конкурсната програма се провежда в кварталите, където е съхранена и се поддържа ямболската коледарска традиция в двете ѝ основни разновидности..
Време и място на провеждане – 25 декември 2023 г., неделя:
– 9:00 ч. – „Ямболски коледарски буенек от Каргона“- конкурс на коледарски групи, пред НЧ „Пробуда – 1909“;
– 13:00 ч. – „Ямболски коледарски буенек от Баира“ – конкурс на коледарски групи, пред НЧ „Зора-1945“.

Всяка от традициите се оценява от компетентно жури (етнограф, хореограф и музикант).
Резултатите от конкурса се обявяват след приключване на конкурсната програма.

НАГРАДИ
Колективни награди:
• Награда на кмета на община Ямбол – 500 лева;
• Първа награда – 400 лева;
• Втора награда – 300 лева;
• Трета награда – 200 лева;
• Поощрителна награда – 100 лева.
Индивидуални награди:
• Най-добър станиник – 100 лева;
• Най-добър баш – 100 лева;
• Най-добър куйрукчия – 100 лева;
• Най-атрактивна котка – 100 лева;
• Най-добър съпровод – 100 лева;
• Най-автентична благословия – 100 лева;
• Най автентичен коледарски кравай или боговица – 100 лева.

Паричните награди се превеждат на ръководителите на наградените групи по предоставените от тях банкови сметки.
Всички коледарски групи, участващи във фестивал „Ямболски коледарски буенек“, получават диплом за поддържане на коледарските традиции.
За съхраняването на традициите се предвижда фотографско и видеозаснемане, както и предварително предоставяне на текстовете на песните и молитвите на организаторите.

УСЛОВИЯ И РЕД ЗА УЧАСТИЕ
Фестивалът „Коледарски буенек“ – Ямбол, 2023 е за участници на възраст над 10 години. Участието в конкурсната програма е с времетраене до 15 мин. Редът за явяването на групите се определя от организаторите.
Кандидатите за участие подават заявка по образец не по-късно от 20 декември 2023 година:
 за конкурса „Ямболски коледарски буенек от Каргона“ – в НЧ „Пробуда-1909” –
пл. „Страшимир Кринчев” № 3, тел. 0878700342;
 за конкурса „Ямболски коледарски буенек от Баира“ – в НЧ „Зора-1945” –
пл. „Захари Стоянов” № 2 А, тел. 0879069613.

Организаторите пожелават успех на всички участници!

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!