BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Строги мерки въвеждат и в община Болярово

Със заповед на кмета на Болярово се въвеждат строги мерки на територията на общината. Ето и текста на самата заповед:

На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с обявеното извънредно положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България и Заповед РД-01-124/13.03.2020 г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

I Въвеждам следните противоепидемични мерки на територията на Община Болярово до 29.03.2020 г.:

1.Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене: за град Болярово: ресторант „Странджа“, ресторант „Казино“, кафе „Фреш“; за село Стефан Караджово: Ресторант; за село Попово – Пивница, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите.

2.Да се преустановят посещенията и приемът на посетители в хижата в землището на село Стефан Караджово и в базата на район „Водоснабдяване и канализация“ – град Болярово, намираща се край язовир „Малко Шарково“, село Малко Шарково.

3.Отменя се приемът на граждани в административните сгради на община Болярово. Приемът ще се осъществява в Центъра за административно обслужване в гр. Болярово.

Отменят се командировките на служителите на общината. За среща на граждани със служителите на община Болярово, дежурният по ОбСС да съгласува по телефона.

4.Да преустановят работа всички пенсионерски клубове в населените места на община Болярово.

5.Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени училища и екскурзии и други) в СУ „Д-р Петър Берон“ гр. Болярово и ОУ „Стефан Караджа“ в с. Стефан Караджово за периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

6.Преустановяват се посещенията на деца в ДГ „Здравец“ и филиали в гр. Болярово, с. Шарково, с. Воден и с. Стефан Караджово за периода от 13.03.2020 г. до 29.03.2020 г.

7.Преустановяват се всякакви групови форми на дейност и работа с деца и ученици, извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма.

8.Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА центрове, фитнес зали и други).

9.Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа за служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите да организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в т.ч. филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и да не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

10.Преустановяване на детските и женските консултации, профилактичните прегледи, профилактичните имунизации, както и свижданията във всички лечебни заведения, не се допускат посещения на външни лица в социалните заведения (домове за възрастни хора, домове за деца и др.)

II  Кметовете на населените места да оказват пълно съдействие, като създават организация за осъществяване на контрол по изпълнението на разпоредените мерки.

III. Срокът и обхватът на мерките по т.I може да бъде променен, в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Настоящата заповед да се сведе до всички длъжностни лица и лица, които имат отношение към нея, както и на служителите на МВР за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично.

Христо Христов,

кмет на община Болярово

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!