BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Ремонтът на улица „Търговска“ по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“ започва на 18 август

 

Ямбол, 16.08.2021 г.

На 18 август, сряда, от 10:30 часа на улица „Търговска“№2 /между зелените площи и сградата, в която се помещава Инспекция по труда/ ще се състои официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните работи по проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“, договор № BG16RFOP001-1.017-0004-C02, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“.

Изпълнител на проекта е фирма „Гради“ ЕООД – Сливен. Срокът за изпълнение е 30 месеца – от 29 юни 2020 година до 29 декември 2022 година

Водосвет за успех на начинанието ще отслужи Негово Високопреподобие архимандрит Димитрий, архийерейски наместник на Ямболска духовна околия.

Пресконференцията, на която ще бъдат представени дейностите по проекта, ще започне в 11:00 часа в зала № 100 в сградата на Община Ямбол.

Проект „Устойчиво и интегрирано развитие на градската среда на Община Ямбол – втори етап“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Градска среда“

Проектът цели да повиши качеството на живот чрез благоустрояване на физическата среда в град Ямбол, създавайки безопасна и сигурна градска жизнена среда, която да допринася за по-високо качество на живот и да създаде предпоставки за ускорено социално-икономическо развитие и по-високо ниво на инвестиции.

Той ще допринесе за постигане на териториален и интегриран подход при реализиране на инвестициите за развитие на града и ще добави стойност към вече изпълнени такива инвестиции през програмен период 2007-2013 г. и 2014-2020 г.

Обща му стойност е 1 978 901.64 лева, от които европейското съфинансиране е 1 682 066.39 лева и национално съфинансиране – 296 835.25 лева.

Проектът предвижда извършване на  строително-монтажни работи върху пешеходните зони и части от уличната мрежа с автомобилен трафик, зони за отдих, както следва:

  • пешеходна ул. „Търговска“ – част I – от пл. „Освобождение“ до ул. „Бяло море“ – пешеходна зона за движение на пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции, алея за велосипедисти, малък площад на кръстовището с ул.„Бяло море“ с декоративна настилка;
  • пешеходна ул.„Търговска“ – част II – от ул. „Бяло море“ до ул. „Преслав“ – пешеходна зона за движение на пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции, алея за велосипедисти, малки площади на кръстовищата с ул. „Кабиле“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“ с декоративни настилки;
  • рехабилитация на ул.„Бяло море“ от о.т. 411 до о.т. 412- изграждане на нова пътна настилка и подмяна на съществуващи бордюри и тротоари;
  • рехабилитация на ул.„Кабиле“ от о.т. 418 до о.т. 423 – изграждане на нова пътна настилка и подмяна на съществуващи бордюри и тротоари;
  • рехабилитация на ул. „Св. св. Кирил и Методий“ от о.т. 143 до о.т. 145 – изграждане на нова пътна настилка и подмяна на съществуващи бордюри и тротоари.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!