BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Продължава да намалява безработицата, но новорегистрираните безработни са със 143 повече от постъпилите на работа

Регистрирана безработица

През месец юли 2021 г. продължава тенденцията за намаление на регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област – в края на месеца те са 2556 и са със 76 души (2.9%) по-малко от безработните в края на м. юни. Безработните през юли 2021 са по-малко с 1590 души в сравнение със същия месец на м.г., когато след отмяната на извънредното положение безработните бяха достигнали 4146 души.

Равнището на регистрирана безработица е 4.6 % и в сравнение с м.юни 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.1 п.п.

Данни по общини

Във всички общини от областта се отчита намаление, което е най-голямо в община Тунджа – с 31 (8%), Стралджа- със 17 души (6%), а за  Елхово, Ямбол и Болярово спадът е съответно с 23, 10 и 5 души.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През юли 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 3.3%, 84 лица; младежи до 29 г. – 7.9%, 202 лица; продължително безработни – 22.8%, 582 лица; лица без квалификация – 55.3%, 1413; лица с основно и по-ниско образование – 45.1%, 1153, лица с увреждания – 7.8%, 200.

Входящ поток безработни лица

През месец юли 2021 г. 391 безработни лица са се регистрирали в бюрата по труда от областта за ползване на посредническите услуги, кoeто е с 32 души повече в сравнение с юни и със 172 по-малко от новорегистрираните през юли 2020 г. (563 д.), когато извънредното положение беше преминало в извънредна обстановка заради епидемията от  COVID-19. При регистрацията си в бюрата по труда 9 от тях (2 %) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (20%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Държавно управление (9%); Хуманно здравеопазване и социална работа (7%); Хотелиерство и ресторантьорство (6%); Административни и спомагателни дейности (5%); Селско, горско и рибно стопанство (4%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През м.юли 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 248 души и е с 38% по-малко спрямо започналите работа през предходния месец (400 души). От тях 74 % са устроени в реалната икономика – 184 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 64 лица – 1 по мерки и 11 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 52 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Броят на обявените работни места спада със 7% спрямо предхния месец – 307 места при 329 през м.юни. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (44%); Образование (14%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (11%); Транспорт, складиране и пощи (7%); Операции с недвижими имоти (5%).

Най-много работни места са обявени за позициите: учител, оператор, производствена линия, сезонен работник, земеделието, камериер/камериерка хотел, общ работник, промишлеността, шофьор автобус и др.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!