BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Призив за редовно почистване на общите части на сградите в Ямбол

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 в Република България, ръководството на Община Ямбол се обръща към управителите, управителните съвети, собствениците, ползвателите, обитателите на сгради в режим на етажна собственост в града с призив за извършване на ежедневно засилено дезинфекциране на общите части на сградите и редовно проветряване.

Дезинфекцията следва да бъде съобразена с Алгоритъма по дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространение на COVID-19 на Регионалната здравна инспекция:

– почистващите продукти, използвани в рутинните санитарно-хигиенни дейности трябва да бъдат заменени с дезинфектанти;

– дезинфектантът, който ще бъде избран, трябва да е разрешен от Министерството на здравеопазването, което поддържа на страницата си в интернет Регистър на биоцидите с издадено разрешение за предоставяне на пазара. Регистърът се актуализира най-малко веднъж месечно;

– в зависимост от обектите и повърхностите, които ще бъдат третирани, дезинфектантите трябва да бъдат разрешени за Продуктов тип 2 „Дезинфектанти и алгициди, които не са предназначени за пряка употреба върху хора или животни“ и/или Продуктов тип 3 „Ветеринарна хигиена“ и/или за Продуктов тип 4 „Област на употреба, свързана с храни и фуражи“;

– необходимо е да бъде избран дезинфектант, ефективен по отношение на вируса. Не търсете изписването на името COVID-19 на етикета! Достатъчно е в областта на употреба на дезинфектанта, описана на етиката, да е вписано вирусоцидно действие или частично вирусоцидно (вируси с обвивка) действие. Препоръчително е да се избере дезинфектант, постигащ ефективност при по-кратко време на въздействие (до 15 минути).

Трябва да се определят критичните точки за всеки обект, които подлежат на дезинфекция. Това са всички повърхности, свързани с голям трафик на хора, както и често докосваните повърхности (подове, дръжки на врати, прозорци; ключове за осветление, бутони на асансьори, парапети; домофони и много други често докосвани с ръцете повърхности), като същите подлежат на ежедневна дезинфекция.

Посочените мерки следва да бъдат предприети без провеждането на общи събрания, поради забраната на всички масови мероприятия.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!