BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Отворени са офертите за технически проекти за ремонта на над 50 км пътища в област Ямбол

Отворени са офертите в обществената поръчка за изработване на технически проекти за основния ремонт на над 50 км републикански пътища в област Ямбол. Прогнозната стойност на поръчката е 1 006 000 лв. без ДДС. Тя е в две обособени позиции.
Първата е за проектиране при ремонта на 11 км от второкласния път II-53 Тамарино – Войника /от км 173+800 до км 184+800/. Трасето осигурява пряка връзка между областните центрове Ямбол и Бургас и е алтернатива на АМ „Тракия“ за пътуващите в участъка. Предвижда се ремонтът да се извърши в отсечката от с. Тамарино, през с. Войника, до границата с област Бургас.
Отворени са 11 оферти. Те са на:
• „ИНФРАКОНСТРУКТ“ ООД;
• „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
• „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
• „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД;
• „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
• „ДЖИ М ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД;
• „ИНСТИТУТ ПО ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА“ ООД;
• Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
• „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
• „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
• „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.
Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 60 календарни дни, който започва от датата на сключване на договора и включва само времето за проектиране. Изпълнението на проектните работи ще се извърши в три междинни етапа.

Втората обособена позиция е за изработването на технически проект за ремонта на 39,3 км от път III-5308 Калчево – Саранско – Каменец – Стефан Караджово /от км 0 до км 39+300/. Трасето е важна пътно-транспортна връзка в област Ямбол и свързва общините Тунджа, Стралджа и Болярово.
Отворени са 13 оферти. Те са на:
• „РУТЕКС“ ООД;
• „БУЛ СТРОЙ ИНВЕСТ“ ЕООД;
• „ВЕС-ИНВЕСТ-Н“ ЕООД;
• „ЪРБАН ГРУП“ ЕООД;
• „Пътно поддържане и стрителство – 2009“ ЕООД;
• „ПЪТПРОЕКТ 2000“ ООД;
• „ТРАФИК ХОЛДИНГ“ ЕООД;
• „ВИА-ПЛАН“ ЕООД;
• „ТРАНСКОНСУЛТ-22“ ЕООД;
• Обединение „Ий Кей Джей – Виа – Ей Джей“ ДЗЗД, с участници: „Ий Кей Джей България Кънсълтинг Енджиниърс“ ЕООД, „ВИА ПРО ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД и „Ей Джей Консулт“ ЕООД;
• „ПЪТПРОЕКТ“ ЕООД;
• „ИНЖКОНСУЛТПРОЕКТ“ ООД;
• „ИЛИЯ БУРДА“ ЕООД.
Участъкът започва от с. Калчево, преминава през с. Саранско, с. Каменец и с. Стефан Караджово и завършва при кръстовището с път II-79 Болярово – Голямо Крушево. Индикативната стойност на поръчката е 786 000 лв. без ДДС. Срокът за изпълнение на проучвателно-проектантските работи е 90 календарни дни, който е разделен в три междинни етапа.
Изработването на техническия проект е първата и задължителна стъпка за предприемането на качествени строителни работи. Въз основа на готовия проект ще се определят конкретните строително-монтажни работи, стойността и срокът им за изпълнение.

ПРЕСЦЕНТЪР АПИ
27.10.2022 г.

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!