BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Областният информационен център разясни кандидатстването по „Инвестиции в земеделски дейности“ от ПРСР

Ямбол, 26.04.2021

На среща с регионалните медии днес Областният информационен център представи условията за кандидатстване по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски дейности“ от ПРСР 2014-2020г.

Целта на срещата беше да бъде представена навременна и полезна информация за изискванията при подготовка и кандидатстване по подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ от ПРСР 2014-2020г, която е с отворен прием на проектни предложения до 23.07.2021г.

Традиционно ОИЦ-Ямбол организира срещи с потенциални бенефициенти от областта и с медии при прием на проектни предложения по Оперативните програми и Програмата за развитие на селските райони. По подмярка 4.1.“Инвестиции в земеделски стопанства“ има интерес от страна на потенциални бенефициенти поради силно изразения земеделски профил на областта и значителния брой земеделски стопанства, които биха могли да се възползват от финансовата подкрепа по нея.

На срещата бяха очертани допустимите кандидати, процентът финансиране, минималният и максимален размер на допустимите разходи за конкретен проект, както и дейностите и разходите, които потенциалните кандидати биха могли да реализират съгласно условията за кандидатстване по процедурата.

Подчертани бяха и някои специфики по този прием и политиката да бъде подкрепено внедряването на иновации, цифровизацията и автоматизацията на процесите на производство, извън обичайните дейности по модернизиране на наличните мощности, на материалните и нематериални активи, подобряване качеството на произвежданите продукти, подкрепата на биологично производство, на екологосъобразни практики в стопанствата и др.

Срещата имаше за цел да бъде в помощ на потенциалните кандидати с информация и подкрепа при интерес за кандидатстване по тази подмярка. ОИЦ-Ямбол ще бъде в услуга на всички желаещи да получат по-детайлна информация на място, по телефон, електронна поща или на фейсбук страницата на центъра.

ОИЦ – Ямбол е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, функциониращи с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.       

 

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!