BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

НСИ ще проведе анкетно проучване „Изследване на насилието, основано на пол“

През ноември 2021 г. в изпълнение на Споразумение за субсидия с Европейската комисия № 960467-2019-BG-GBV SURVEY-2 Националният статистически институт (НСИ) започва провеждането на анкетно проучване сред домакинствата по проект „Изследване на насилието, основано на пол“.

Изследването се провежда при стриктно спазване на изискванията на националното законодателство и методологическите препоръки на Европейската комисия. То ще се проведе във всички държави – членки на Европейския съюз, при използването на единна методология и хармонизиран инструментариум, разработени и утвърдени от Евростат.

Основната цел е да се осигурят съпоставими статистически данни за разпространението на насилието, основано на пол, в страните от Европейския съюз. Обект на наблюдение са всички жени на възраст 18 – 74 години, членове на обикновените домакинства, попаднали в извадката.

Излъчена е извадка на случаен принцип от 144 домакинства в област Ямбол. Във всяко избрано домакинство ще бъде анкетирано само по едно лице – жена на възраст от 18 – 74 години, като изборът ѝ отново е случаен.

Основният метод за събиране на данни ще бъде персонално интервю „лице в лице“. Наблюдението се осъществява с участието на специално обучени анкетьори, служители в статистическите отдели на НСИ в цялата страна, които  ще се легитимират със служебна карта и ще представят писмо от председателя на НСИ. Предвид епидемиологичната обстановка в страната и за улеснение на респондентите е предвидена и възможност за самоанкетиране чрез уеб-базирано приложение, като всеки изразил желание ще получи индивидуално потребителско име и парола за вход в приложението.

Събраната информация ще бъде използвана само за статистически цели и нейната конфиденциалност се гарантира от разпоредбите на гл. Шеста, чл. 25, 26 и 27 от Закона за статистиката.

Предварително благодарим на респондентите за сътрудничеството!

Повече информация относно изследването и участието на респондентите в него може да се получи от експертите в отдел „Статистика на здравеопазването и правосъдието“ в НСИ всеки работен ден от 9.00 до 17.30 ч. на телефони: 02/ 98 57 253, 02/ 98 57 459.

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!