BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Начало на строително-ремонтните работи на Художествена галерия „Жорж Папазов”

На 18 ноември 2021 г., четвъртък,  в 10:00 часа пред сградата на Художествена галерия „Жорж Папазов” на улица „Цар Самуил“ № 2 в Ямбол ще се състои официална церемония „Първа копка“ за започване на строително-монтажните работи по проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0005-С01, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG16RFOP001-1.017 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020-Ямбол“, част от процедура: BG16RFOP001-1.001-039 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020“. Проектът се изпълнява с комбинирано финансиране чрез безвъзмездна финансова помощ и финансови инструменти, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

Срокът за изпълнение на проекта е 30 месеца – от 6 януари 2021 година до 6 юли 2023 година, като ремонтът на галерията следва да приключи за 16 месеца.

Непосредствено след церемонията на обекта ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени проектните дейности.

Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална Инфраструктура“, група дейности „Културна инфраструктура“. Той е първият проект от група дейности „Културна инфраструктура“, който се изпълнява с комбинирано финансиране, със средства от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0005-С01/06.01.2021 г., сключен между Община Ямбол и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020, и средства от финансови инструменти, създадени по линия на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. по договор за финансиране на допустим проект № 21F-000056/14.01.2021 г., сключен между Община Ямбол и Фонд за устойчиви градове (ФУГ).

Проектът обхваща ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол, намираща се в централната градска част на Ямбол. Той включва дейности по цялостно модернизиране на сградата и облагородяване на прилежащото дворно пространство, създаване на достъпна архитектурна среда и осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на галерията.

 

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!