BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Намалява броят на наетите лица отчита статистиката

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол към края на септември 2021 г. са 28.5 хиляди. Спрямо края на юни 2021 г. наетите лица намаляват с 0.5%, а в сравнение със същия период на предходната година се увеличават – с 3.0%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември 2021 г. в обществения сектор са 7.0 хил., а в частния – 21.5 хиляди. Спрямо края на юни 2021 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния сектор е регистрирано намаление с 1.0%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.1%, а в частния сектор – с 3.7%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на септември 2021 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 29.3%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 17.7% и „Образование“ – 9.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за юли 2021 г. е 1 233 лв., за август – 1 254 лв., и за септември – 1 250 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата е 1 246 лв., като спрямо предходното тримесечие нараства с 3.9% и е с 274 лв. по-ниска от същия показател за страната.

 В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 518 лв., а в частния – 1 158 лева.

 

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Хуманно здравеопазване и социална работа“, „Финансови и застрахователни дейности“ и „Държавно управление“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“, „Транспорт, складиране и пощи“ и „Административни и спомагателни дейности“.

 

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!