BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Модернизираната Художествена галерия „Жорж Папазов“ в Ямбол отваря официално врати на 5 януари

С тържествена церемония на 5 януари от 13:30 часа ще бъде открита официално обновената Художествена галерия „Жорж Папазов” в Ямбол. Ремонтът и модернизацията на сградата бяха извършени по проект на община Ямбол по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Изпълнени са дейности по цялостно модернизиране на сградата и облагородяване на прилежащото дворно пространство, създаване на достъпна архитектурна среда, осигуряване на модерно обзавеждане и оборудване за нуждите на галерията.

Непосредствено след церемонията на обекта ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат представени изпълнените проектни дейности и постигнатите резултати.

Проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов” – гр. Ямбол“ се изпълнява в рамките на Инвестиционната програма на град Ямбол, като част от Инвестиционен приоритет „Социална Инфраструктура“. Той е първия проект от група дейности „Културна инфраструктура“, който се изпълни с комбинирана подкрепа. По-голямата част от финансирането е безвъзмездна помощ по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. със средства от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.017-0005-С01/06.01.2021 г., сключен между Община Ямбол и Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. Останалото финансиране е от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., по договор за финансиране на допустим проект № 21F-000056/14.01.2021 г., сключен между Община Ямбол и Фонд за устойчиви градове (ФУГ).

Тази публикация е създадена в рамките на проект „Ремонт и модернизация на Художествена галерия „Жорж Папазов“ – гр. Ямбол“, ДБФП № BG16RFOP001-1.017-0005-С01 и Договор за финансиране на допустим проект № 21F-000056 от 14.01.2021 г., който се осъществява с комбинирана подкрепа – безвъзмездна финансова помощ и заемно финансиране от ДЗЗД „Фонд за устойчиви градове“ – Фонд за градско развитие ЮГ, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Ямбол и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган на ОПРР 2014-2020 г.

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!