BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Компостираща инсталация за биоразградими отпадъци за над 3,6 млн. лева се изгражда в Ямбол

Ямбол, 29.04.2021 г.

Отчитане напредъка  по проект „ПРОЕКТИРАНЕ И ИЗГРАЖДАНЕ НА КОМПОСТИРАЩА ИНСТАЛАЦИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБРАНИ ЗЕЛЕНИ И БИОРАЗГРАДИМИ ОТПАДЪЦИ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ“ бе темата на втората пресконференция по проекта, състояла се на 28 април 2021 г. в ресторант „Тунджа“ – Ямбол.

Проектът е финансиран по Договор № BG16M1OP002-2.005-0014-C02, с безвъзмездна финансова помощ от Европейските структурни и инвестионни фондове на Европейския Съюз Общия размер на инвестицията е 3 645 374.77 лв. Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“, чрез Европейския фонд за регионално развитие и Държавния бюджет на Република България осигуряват 2 514 947.01 лв. безвъзмездна помощ. Финансовият принос на Община Ямбол е 1 130 427.76 лв., в т.ч. ДДС 586 368.09 лв., собствено участие 544 059.67 лв.

На пресконференцията присъстваха Васил Александров – зам.-кмет на Община Ямбол, Светозар Грозев зам.-кмет на община „Тунджа“, екипът по изпълнение на проекта, медии от Ямбол и региона, началници на отдели и служители от общинската администрация.

Ръководителят на проекта инж. Радостин Евтимов запозна присъстващите с изпълнените до момента дейности. На 16 декември 2020 г. официално стартираха строително-монтажните работи по изграждането на компостираща инсталация за разделно събирание на зелени и биоразградими отпадъци на Община Ямбол. Към момента са изпълнени почти половината от строително-монтажните работи на обекта и се осъществява доставката на оборудването, съоръженията и обзавеждането за инсталацията.

Съоръженията и довеждащата инфраструктура се изграждат на терен в близост до площадката на Регионалното депо край с. Хаджидимитрово, с обща площ от 8 000 кв.м., и с предвиден капацитет 2400 тона/годишно. Инсталацията ще приема и обработва разделно събрани зелени и дървесни отпадъци.

Избрани са изпълнителите на всички проектни дейности и са сключени договори с тях. Предстои доставката на сметоизвозващ камион с капацитет 7 куб. м. и 108 бр. контейнери за разделно събиране, които ще се поставят в различни райони на гр. Ямбол в близост до паркове и градини, обслужващи зелени площи, зони за транспортно озеленяване и санитарно-защитно озеленяване и др. Представена бе и схемата за разположение на контейнерите за зелените отпадъци в град Ямбол.

В процес на изпълнение е процедурата за възлагане на експлоатацията на компостиращата инсталация като услуга от общ икономически интерес съгласно изискванията на програмата и Европейския съюз.

Проектът ще допринесе за минимизиране, сортиране и рециклиране на отпадъците и подобряването на качеството на околната среда по отношение на компонент отпадъци. Основната цел на проекта е намаляване на количеството депонирани битови отпадъци чрез осигуряване на допълнителен капацитет за разделно събиране и рециклиране чрез компостиране на зелени и биоразградими отпадъци. С това ще се подкрепи идеята Ямбол да стане  по-чист и красив град.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!