BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Как ще се увеличат пенсиите от 1 октомври

Националният осигурителен институт (НОИ) обясни как ще става преизчислението на пенсиите от 1 октомври. От НОИ заявяват категорично, че сочените в редица публикации напоследък десетки и стотици проценти на нарастване на пенсиите от 1 октомври т.г. в сравнение със септемврийските пенсии не отговарят на истината.

Увеличението на пенсиите от 194,3% за пенсиите, отпуснати преди 2008 г. до 9,3% за тези, отпуснати през 2021 г., се отнасят към базов и условен размер, ползван единствено за целите на преизчисляването като междинна стъпка в изчисленията – именно той ще нарасне в посочените рамки, уточняват експертите на НОИ.

Такова уточнение липсва в публикациите, поради което от тях погрешно се разбира, че лицата ще получат въпросните проценти на нарастване върху размера на септемврийската си пенсия, което не е вярно, създава нереално високи очаквания и съответно ще доведе до разочарование след 1 октомври 2022 г., дължащо се на подвеждащата медийна информация. Ето защо за пореден път НОИ предлага детайлно разяснение.
 
Преизчисляването на пенсиите от 1 октомври ще се извърши на две стъпки.
 

1. На първо място се определя въпросният условен базисен  размер, на който се стъпва, за да може при втората стъпка да се дадат процентите на увеличение по новия механизъм. Той наподобява механизма на осъвременяване по швейцарското правило, но в модифициран вариант.

 
Този стартов базисен размер се определя към годината на отпускане на пенсията, като е предвидено изключение за пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. . Особеността при пенсиите, отпуснати до края на 2007 г. (преди 2008 г.) е това, че за тях се взема фиксиран доход от 398,17 лева, който е средномесечният осигурителен доход за 2007 г. , като с него се образува условният, базисен междинен размер на пенсията за целите на преизчисляването.

Този условен размер на пенсията се определя, като: 1) средномесечният осигурителен доход за страната, с който е отпусната пенсията, се умножава с 2) индивидуалния коефициент, с 3) броя на годините и месеците осигурителен стаж на пенсионера, и с 4) съответната тежест на осигурителния стаж – към годината на отпускане. По-конкретно:
 
1) Трудовите пенсии по принцип се изчисляват на базата на средномесечния осигурителен доход за 12 месеца, предхождащи отпускането ѝ
 
2) и 3) Индивидуалният коефициент и продължителността на осигурителния стаж на лицето участват при преизчисляването с последните им, актуални стойности, които те имат към 30 септември 2022 г.
 
4) Относно тежестта, която се прилага за годините и месеците осигурителен стаж – с новата разпоредба законодателят е казал, че преизчисляването се прави с процента, който е бил определен за годината, в която е отпусната пенсията.
До 01.04.2009 г. всяка година осигурителен стаж се умножава по 1 на сто, а от тази дата процентът става 1,1. От 1 януари 2017 г. тежестта на всяка година осигурителен стаж нараства на 1,126 на сто, от 1 януари 2018 г. – на 1,169 на сто, от 1 януари 2019 г. до 24.12.2021 г. тя е 1,2 на сто, а от 25.12.2021 г. – 1,35 на сто за годините осигурителен стаж без превръщане, като тежестта от 1,2 на сто се запазва за разликата до общата продължителност на зачетения осигурителен стаж, превърнат към трета категория труд. За всеки месец осигурителен стаж се прилага пропорционална част от съответния процент.
 

2. Така полученият междинен размер се увеличава за всяка календарна година, следваща годината на отпускане на пенсията, с процент, който е равен на по-високия от двата:

 
    процента на нарастване на осигурителния доход през предходната календарна година или
    процента на нарастване на индекса на потребителските цени през предходната календарна година.
 
Следователно, изчислява се стартов, условен междинен размер на пенсията и като втора стъпка той се осъвременява с процент за всяка година след годината на отпускането.

Ако пенсията е отпусната преди 2008 г., така изчисленият размер следва да се увеличи първо за 2009 г. с процента за предходната 2008 г., както и за всяка календарна година след това с процентите за предходната година, докато се приложи последният – за 2021 г. Съответно, ако пенсията е отпусната, например през 2015 г., изчисленият условен междинен? размер следва да се увеличи първо за 2016 г. с процента за предходната 2015 г., а след това с процентите за всяка следваща година до 2021 г., вкл.
 
Накрая, след прилагането на този механизъм, който може да бъде определен като модифицирано швейцарско правило за осъвременяване на пенсиите, се получава размерът на пенсията от 01.10.2022 г.

Този размер задължително се сравнява с размера на пенсията за предходния месец септември и когато преизчисленият размер на пенсията и размерът ѝ към 30 септември 2022 г. не са равни, пенсията се определя в по-високия размер.
 
Този механизъм за преизчисляване по модифицираното швейцарско правило ще даде по-висок ръст за пенсиите от досега прилаганата схема за осъвременяване, но в сравнение с размера на пенсиите от септември 2022 г., преди това увеличени и от 1 юли 2022 г., новият размер, определен към 1 октомври 2022 г. няма да е с драстично увеличение от порядъка на десетки или стотици проценти.

Web banner of pension savings plan concept – money coins with letters

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!