BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Екологични лагери за тунджански ученици

 

„Тунджа“, 24.08.2021 г.

Ученици от тунджански училища ще участват в пет ученически лагера, които ще се проведат от 1 до 11 септември в посетителския център на община „Тунджа“, в лесопарк „Бакаджик“. Лагерите са част от дейностите по проект „Подобряване на природозащитното състояние на видове в мрежата Натура 2000, чрез подхода Водено от общностите местно развитие в територията на МИГ Тунджа“, който се осъществява от фондация „Екология, Комуникации и общество“. Финансирането му е по ОП „Околна среда“.

В тях ще вземат участие ученици от училищата в селата Веселиново, Бояджик, Скалица и Кукорево. Всеки от лагерите е тридневен с участието на 10 деца и ще се проведе при спазване на всички противоепидемични мерки.

Предвидено е с учениците да се занимават аниматори-експерти, които ще провеждат образователни беседи, ще показват местообитанията на видовете „обикнoвена блатна костенурка“, „червенокоремна бумка“, „южен гребенест тритон“ и различни видове прилепи.

Ще се демонстрират научни методи за наблюдение.

Бакаджиците е една от защитените зони, в които проектът има за цел да подобри природозащитното състояние на видовете.

През 2022 г. е предвидено да се проведат още пет детски лагера, като общия брой на участващите в дейността ученици ще стане сто.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!