BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Безработицата в Ямболска област падна на 6,2 % през март

Регистрирана безработица

През март 2021 г. регистрираните безработни лица в бюрата по труда от Ямболска област намаляват – в края на месеца те са 3474 и са със 141 души (4%) по-малко от безработните в края на февруари. В сравнение със същия месец на м. г., когато започна извънредното положение заради епидемичната обстановка, безработните през март 2021 г. са повече със 113 души.

Равнището на регистрирана безработица е 6.2 % и в сравнение с февруари 2021 г. стойността на показателя  намалява с 0.3 п. п.

 

Данни по общини

В четири от общините в областта се отчита намаление, което е най-голямо в община Ямбол – със 127 души (9%), а в за “Тунджа”, Стралджа и Болярово спадът е съответно с 19, 37 и 6 души. Само в община Елхово се отчита слабо увеличение – с 48 безработни.

Структура на наблюдаваните групи на пазара на труда

През март 2021 г. безработните от наблюдаваните уязвими групи на пазара на труда имат следния дял от общия брой на регистираните: младежи до 24 г. – 5%, 171 лица; младежи до 29 г. – 11%, 382 лица; продължително безработни – 18%, 621 лица; лица без квалификация – 56%, 1961; лица с основно и по-ниско образование – 46%, 1611, лица с увреждания – 7%, 226.

Входящ поток безработни лица

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда в Ямболска област са се регистрирали нови 576 безработни лица през месец март 2021 г., кoeто е с 42 повече в сравнение с февруари и със 268 по-малко от новорегистрираните през март 2020 г. (844 д.), когато беше обявено извънредното положение заради епидемията от  COVID-19. При регистрацията си в бюрата по труда 9 от тях (2 %) са заявили, че са загубили работата си вследствие на COVID-19.

Секторното разпределение на новорегистрираните според последната им месторабота показва, че най-голям брой идват от Преработваща промишленост (24%); Държавно управление (11%); Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (9%); Административни и спомагателни дейности (5%); Строителство (5%).

Като търсещи работа лица се регистрират и такива, които не са упражнявали трудова дейност през последните години (неуточнен отрасъл).

Обявени свободни работни места и започнали работа

През март 2021 г. броят на постъпилите на работа безработни лица е 421 и е по-голям от започналите работа през предходния месец (със 163 души). От тях 70 % са устроени в реалната икономика – 295 души.

Работа на субсидирани работни места са започнали 126 лица –17 по програми за обучение и заетост, финансирани от държавния бюджет по реда на Закона за насърчаване на заетостта, както и 109 по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” – предимно по стартиралата през месец юли като антикризисна мярка схема „Заетост за теб”.

Заявените работни места в бюрата по труда на първичния пазар на труда през февруари са 358 – със 155 (76%) повече от предходния месец. Най-голям дял свободни работни места са заявени в Преработваща промишленост (25%); Хотелиерство и ресторантьорство (16%); Държавно управление (13%); Административни и спомагателни дейности (10%); Операции с недвижими имоти (8%).

Най-много работни места са обявени за позициите: социален асистент, сервитьор, готвач, шивач, общ работник, камериер, водач на селскостопански машини, монтажник на кабели, дърводелец мебелист и др.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!