BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Средното училище в Скалица става иновативно

“Тунджа”, 14.09.2020 г.

През учебната 2020/ 2021 година в детските градини на територията на община „Тунджа“ са записани повече от 518 деца в предучилищна възраст.

Общинската  училищна  инфраструктура за учебната 2020 – 2021 година се запазва и включва 10  училища, като 2 от тях са начални, 6 основни, едно обединено училище и едно средно училище.

Средното общинско училище „Св. Паисий Хилендарски“, с. Скалица, община „Тунджа“ е включено в списъка на иновативните училища за учебната 2020-2021 година. В професионалните му паралелки по лозарство се обучават 71 ученици.

Прага на тунджанските училища на 15 септември 2020 г.  ще прекрачат  общо 984 деца и ученици.

В Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“ за трета поредна учебна година се реализира прием на ученици в професионална паралелка в 8 клас по специалността „Шлосерство“ със срок на обучение 3 години. През настоящата учебна година се очаква да завърши първият випуск по специалността „шлосер“ в Обединено училище „Васил Левски“, с. Тенево, община „Тунджа“.

Общият брой на осмокласниците в професионалните паралелки на общината през тази учебна година е 30 ученици, всички ще получат еднократна стипендия от Фонда за стимулиране на ученици и студенти с успехи в обучението, изкуството, науката и спорта.

Във всички училища е организирано целодневно обучение и за всички ученици, обхванати в целодневна организация, е осигурено обедно хранене и безплатен транспорт.

Осигурени са познавателни книжки, учебници и учебни комплекти за предстоящата учебна година, задължителна училищна документация.

Във всички общински образователни институции се създава организация за опазване здравето на децата и учениците, на работещия педагогически и непедагогически персонал в условията на продължаващата епидемична обстановка COVID – 19.

По повод 15 септември – началото на учебната година първокласниците ще получат подаръчни комплекти, а групите в детските градини дидактични и образователни игри и материали.

Община „Тунджа“ подкрепя инициативата „Купи книга. Дари я на своето училище“  на Асоциация  „Българска книга“ и осигури за училищните библиотеки като подарък 4 тома „Подбрани извори за българската история“ на Център за изследвания на българите – Издателска къща  „ ТАНГРА ТанНакРа“.

За всяка класна стая Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните предоставя плакат „НАШИТЕ ПРАВИЛА“ за етично и отговорно поведение в училище.

По традиция кметът и неговия екип, както и служители на общинска администрация ще споделят откриването на учебната година.

 

 

 

 

 

 

В първия ден на новата учебна година от 10.00 ч.  в  двора на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Веселиново, община „Тунджа“ ще се проведе празнично събитие „Традициите – път към доброто образование“ с  водеща Наталия Цекова и участници Ивета Костова, Даниела Косева, Румен Бошнаков, Фолклорен ансамбъл „Тунджа“ и ученици от училището.

Инициативата е по повод началото на учебната година и се провежда във връзка с изпълнението на проект „Компас – Интегрирани мерки за социално включване в община „Тунджа“, Договор за БФП по ОП НОИР № BG05M9OP001-2.018-0013-2014BG05M2OP001-С01, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално –икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“, Компонент 1.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!