BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Проектобюджетът на община Ямбол за 2021 г. е в размер на 80 861 282 лв.

Ямбол, 11.02.2021 г.

Проектобюджет в размер на 80 861 282 лв. предложи община Ямбол на общественото обсъждане, което се проведе на 10 февруари в голямата зала на общината. В бюджета е включен и преходният остатък от 2020 г. в размер на 16 762 030 лв.

От Централния бюджет общината очаква трансфер от 49 431 635 лв., от които 45 728 235 лв. обща субсидия, 3 126 200 лв. изравнителна субсидия и 577 200 лв. субсидия за капиталови разходи.

Общината планира да получи 18 363 492 лв. собствени приходи, от които 8 230 000 лв. от местни данъци, 1 718 701 лв. приходи от собственост 6 224 000 лв. приходи от такси и 2 100 000 лв. приходи от продажба на неинансови активи.

От планираните разходи, които също са 80 861 282  – 50 219 096 лв. са за държавни дейности, 29 987 863 лв. са за местни дейности, а дофинансирането на държавните дейности от страна на общината ще бъде само в размер на 654 323 лв.

Повечето от половината разходи са за заплати, други възнаграждения и осигуровки – 45 503 252 лв. За издръжка са предвидени 23 121 128 лв., като близо 3 млн. лв. от тях са за текущи ремонти. Капиталовите разходи тази година са в размер на 10 188 701 лв., като в тях са и отпуснатите в края на миналата година от държавата средства за ремонт на зала „Диана“ и на улицата от бензиностанция „Шел“ до ул. „Атанас Кратунов“ общо за 6 500 560 лв. Средствата за резерв за непредвидени и неотложни работи са отново 300 000 лв.

Най-голям дял от разходите са за образование – 38 641 577 лв.; за жилищно строителство, благоустрояване, комунално стопанство и опазване на околната среда са 15 776 413; за култура, спорт, почивни дейности и религиозно дело са 8 523 016 лв.; за социално осигуряване, подпомагане и грижи – 5 970 820 лв.; за общи държавни служби – 4 991 210 лв., докато за останалите сфери средствата са значително по-малки.

За първи път още на общественото обсъждане беше представен и списък на капиталовите разходи.

От тях 8 135 171 лв. са за основен ремонт, 1 885 863 лв. са за придобиване на дълготрайни материални активи, а само 17 392 лв. са за придобиване на недълготрайни материални активи.

Обектите за основен ремонт в капиталовите разходи са 16, от които 11 са прехвърлени от списъка на капиталовите разходи от предходната година за довършване, 2 са от целевите средства и само три са изцяло нови обекти – ремонт на товарна асансьорна уредба в Дом „Стари хора“ за 18 400 лв., проектиране на ул. „Проф. Нойков“ за 20 000 лв. и възстановяване на статуя „Диана с куче“ за 20 000 лв.

Дори и сред планираните капиталови разходи за придобиване на дълготрайни материални активи , които са 75 на брой, има такива, които се повтарят от миналата година, т. е. били са планирани, но не са извършени. Такива са най-вече разходите за детски градини – вентилации, стерилизатори и др.

Новото в тазгодишния списък за капиталови разходи е планираното проектиране и изграждане на отнводняване на дъждовни води на 14 улици и едно блоково пространство. Нов обект е и изграждането на осветление по крайречната алея от входа на Градски парк до ресторант „Златен рог“ за 100 000 лв.

Нов обект е и паркинг между улиците „Елена Янкова“ и „Димитър Благоев“. Ще се изгражда и скейт парк в Градския парк за 10 000 лв.

В този капиталов списък отново е заложено  проектиране и изграждане на централизирана система за видеонаблюдение на Ямбол този път за 242 645 лв.

20 000 лв. планира общината да даде за нови бетовони алеи в гробищния парк, същата сума е предвидена за паркинг система – бариера, а 7400 лв. за изграждане на урнови стени.

За 5 бр. дървени къщички за търговия на открито и базари ще бъдат дадени  25 000 лв.

На самото общестевно обсъждане бяха направени допълнителни предложения, но за самото обществено обсъждане „Делник“ ще напише отделно. Тепърва проектът за бюджет ще бъде гледан по постоянни комисии и след това гласуван на сесията на Общински съвет на 25 февруари.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!