BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

По-малко разрешителни за строеж

През четвъртото тримесечие на 2020 г. общинските администрации на територията на област Ямбол са издали разрешителни за строеж на 10 жилищни сгради с по едно  жилище в тях и 2 197 кв. м разгъната застроена площ (РЗП)и на 17 други сгради с 6 667 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради са по-малко с 56.5%, жилищата в тях – с 88.4%, а общата им застроена площ – със 73.5%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 5.6%, а тяхната РЗП – с 20.3%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради и жилищата в тях се увеличават с 66.7%, а общата им застроена площ – със 107.5%. Броят на разрешителните за строеж издадени на други сгради намалява с 19.0%, а тяхната РЗП – с 62.6%.

Най-голямбройразрешителнизастроежнановижилищнисградисаиздаденивобластите София (столица) – 230, Пловдив – 222, Варна – 169, Бургас – 125и София – 123. Най-многожилищапредстоидабъдатзапочнативобластитеПловдив – 3 624, София (столица) – 3 413, Варна – 604, Бургас – 496и Благоевград – 300.

През четвъртото тримесечие на 2020 г. на територията на област Ямбол е започнал строежът на 11 жилищни сгради с 39 жилища в тях и с 4 941 кв. м обща застроена площ и на 14 други сгради с 6 876 кв. м РЗП.

Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради се увеличават с 22.2%, жилищата в тях- със 77.3%, а общатаимзастроенаплощ с 47.6%. Броят на започнатите други сгради регистрира намаление с 6.7%, докато тяхната РЗП се увеличава с 87.4%.

В сравнение с четвъртото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради бележат ръст с 83.3%, жилищата в тях се увеличават над пет пъти, а разгънатата им застроена площ над три пъти. Започнатите други видове сгради регистрират намаление с 26.3%, аобщатаимзастроенаплощ – с 43.5%.

Иванка Чонгарова

Старши експерт

Отдел „Статистически изследвания – Ямбол”

Териториално статистическо бюро – Югоизток

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!