BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Поща “Делник”: Позиция на Карстен Маах – управител на “РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” ООД

Позиция

на КАРСТЕН МААХ в качестовото му на Управител на “РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” ООД, (фирмата се изписва и на латиница, както следва “RENEWABLE ENERGY INVEST” LTD), ЕИК 204873185, със седалище гр.Бургас и адрес на управление: област Бургас, Община: Бургас, гр.Бургас, п.к. 8000, ул. „Оборище“ № 76, ет.1, ап.1 

Във връзка с публикувана статия в някои електронни медии, като например  www.faktor.bg ; www.dnews.bg ; www.yambolpress.bg ; www.narod.bg ; www.frognews.bg ; www.novinata.bg ; www.infoteka.bg ; www.slivenmedia.com , със заглавия целящи да привлекат вниманието на публиката, като “Скандал в Ямбол – разкриха опит на кмета Ревански да даде без търг 660 декара земя на съмнителна фирма (видео)”; “Републиканци алармират: Има риск Ямбол да бъде ощетен с 665 дка общинска земя“ и др., в които се излагат неверни, манипулативни и клеветнически твърдения от името на дружество “Ренюъбъл енерджи инвест” ООД, заявяваме следното:

1.Не отговаря на истината твърдението, „…че дружеството няма реално никаква дейност, а целта е заблуда на гражданите, че зад „ Ренюъбъл Енерджи Инвест“ стои сериозен датски инвеститор. Крайната цел вероятно е лансираната от кмета фирма да придобие без търг и конкурс 660 декара общински терени.“.

Дружеството е регистрирано в Република България, съгласно действащия търговски закон. Съдружници в него са г-н Карстен Брикс Маах и г-н Стийн Хиндсгавл Хансен, и двамата граждани на Кралство Дания. Господин Стийн Хиндсгавл е главен изпълнителен директор и собственик на компания Copenhagen Green Energy A/S, регистрирана в Дания. Само за миналата година, след облагане с данъци, дружеството е с печалба над 10 милиона евро. Между двете дружества са налице търговски взаимоотношения, като въпрос на целесъобразност и търговска преценка, е по какъв начин компанията Copenhagen Green Energy A/S съблюдава и се грижи за своите инвестиции в Република България, реализирани посредством “Ренюъбъл енерджи инвест” ООД. В този смисъл може да се приеме единствено като неточност посочването, че е налице дъщерно дружество.

2.Не отговаря на истината твърдението, „..че твърдението на кмета: „Компанията развива дейност в различни райони на България и за момента работи с вятърни и слънчеви проекти с общ капацитет над 600 MW“,  е още един надут балон…“.

Към днешна дата „Ренюъбъл енерджи инвест“ ООД. има сключени договори за извършване на проучвателни дейности с няколко частни инвеститора в страната, както и с общини в няколко области на Република България. Конкретните договорености са конфиденциална информация, но няма да се поколебаем да ги покажем в съда, ако се наложи да стигнем до съд, за да защитим правата си! Само един от договорите, сключен с частен инвеститор, е за проучване възможността за изграждане на проект с общ капацитет над 350 МW.

3.В публикацията се правят целенасочени внушения и се твърдят откровени неистини, а именно „…Експерти са категорични, че ако се сключи този скандален договор, то въпросната фирма най-вероятно ще  има възможност без търг или конкурс да си изгради един голям фотоволтаичен парк върху земя, собственост на град Ямбол, в размер на 665.00 декара, която градът ще изгуби завинаги…“.

Сключването на договор за проучвателни дейности (проекта на договор е публичен – качен е в сайта на Общински съвет Ямбол), не означава и не гарантира по никакъв начин, че именно с дружеството, което извършва проучване ще бъде сключен дотовор за изграждане на подобен парк за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Община Ямбол разполага с правото да избере инвеститор, ако се окаже, че имотите предмет на обследване са подходящи за изграждане на подобен парк.

Съгласно чл.62 от Закона за енергетиката е възможно и допустимо, общината да учреди срещу заплащане в полза на лицето, което ще изгражда и експлоатира енергийния обект, право на строеж върху земята, за определен период от време. Собствеността върху земята остава непроменена и е на Община Ямбол, както през срока на договора, така и след това.

 

Предвид всичко изложено по-горе, от “РЕНЮЪБЪЛ ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” ООД считаме, че изразената в статиита позиция от името на ПП „Републиканци за България“ вреди не само на гражданите на Община Ямбол, но и е пряко насочена срещу реализирането на инвестиции на територията на общината, както и вреди на двустранните отношения между Република България и Кралство Дания. При необходимост дружеството ще предприеме действия по информиране посолството на Кралство Дания в Република България за създалата се ситуация.

Дружеството запазва правото си да потърси обезщетение за нанесените вреди по съдебен ред.

 

 

 

С уважение,

КАРСТЕН МААХ

Управител на “РЕНЮЪБЪЛ

ЕНЕРДЖИ ИНВЕСТ” ООД

 

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!