BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Подадени са шест оферти за ремонт на ул. „Търговска“

Ямбол, 11.02.2021 г.

Пет фирми и едно дружество по Закона за задълженията и договорите са подали оферти за извършване на основен ремонт и реконструкция на ул. „Търговска“ от пл. „Освобождение“ до ул. „Преслав“ и прилежащи улици, който ще се финансира с европейски средства. Прогнозната стойност е 1 575 931 лв. без ДДС.

По проекта се предвижда да се извърши ремонт на ул. „Търговска“ – част I  – от пл. Освобождение до ул. „Бяло море“; и  част II  – от ул. „Бяло море“ до ул. „Преслав“. Планирано е и рехабилитация на част ул. „Бяло море“, рехабилитация на част ул. „Кабиле“ и рехабилитация на част ул. „Св. Св. Кирил и Методий“.

Офертите се събираха до 8 февруари. До тогава за участие в обществената поръчка кандидатстваха фирмите и дружеството – ГРАДИ ЕООД, ГЕО – КРИ ЕООД, ТРЕЙС ГРУП ХОЛД АД, ПАРСЕК ГРУП ЕООД, ИМСТИ ЕООД и СТАНДАРТ ГРУП ДЗЗД.

Проектът предвижда първата част от ул. „Търговска“ да се превърне в пешеходна зона, по която да се движат пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции. Създава се специална алея за велосипедисти. Кръстовището с ул. „Бяло море“ се превръща в малък площад с декоративни настилки, които да дават възможност за преминаване на автомобили. Новооформеният площад ще служи и като информационен елемент, като се подсигурява необходимата за това инфраструктура.

По проекта за втората част от ул. „Търговска“ се предвижда тя да се превърне в пешеходна зона, по която да се движат пешеходци, специализирани автомобили и автомобили със захранващи функции. Създава се специална алея за велосипедисти. Кръстовищата с ул. „Кабиле“ и ул. „Св. св. Кирил и Методий“ да се превърнат в малки площади с декоративни настилки, които да дават възможност за преминаване на автомобили. Новооформеният площад ще служи и като информационен елемент, като се подсигурява необходимата за това инфраструктура. Настилките и по двете части по улицата са два типа. Първият тип са релефни настилки (пресовани бетонови павета) за движение на пешеходци и коли, и втори тип — настилки за пешеходци. Основното осветление е решено със съвременни енергоефективни, улични, високи лампи. В стил, подходящ за средата, се предвижда поставянето на кошчета за отпадъци, мобилни и неподвижни пейки, градски чешми и други елементи на градския дизайн.

Проектното решение за рехабилитация на част от улиците „Бяло море“,  „Кабиле“ и „Св. Св. Кирил и Методий“ включва цялостно подобряване условията за движение по тях чрез ремонт на пътната конструкция. Предвидено е изграждането на изцяло нова пътна настилка. Предвидено е да се положи един пласт от плътен асфалтобетон и подмяна на съществуващите бордюри и тротоари.

Продължителността на обществената поръчка е 240 дни. В Електронния регистър на обществените поръчки все още не е посочено кога ще се отварят ценовите оферти.

Припомняме, че крайният срок за завършване на проектите от този програмен период, за да не се загубят парите, е 2023 г.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!