BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Ямбол подготви декларация за граждани, нуждаещи се от подкрепа

Всеки гражданин, който иска да бъде включен в списъка за крайно нуждаещи се лица в Ямбол, може да заяви желанието си на телефон 046/62 20 56 в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни. Той трябва да отговаря на определени от Община Ямбол критерии и да попълни декларация, изготвена от юристите от дирекция „Правни дейности“.

В документа е необходимо да посочи дали отговаря на следните обстоятелства, възникнали след обявяването на извънредно положение в страната на 13 март 2020 година и обуславящи предоставянето на целева помощ – дълготрайни хранителни продукти от първа необходимост.

В тази категория лица попадат граждани, които ползват неплатен отпуск и нямат допълнителен доход; хора, чиито трудови или служебни правоотношения са прекратени, нямат допълнителен доход и нямат право на парично обезщетение за безработица; лица, навършили пенсионна възраст, но не са придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и не получават пенсия, несвързана с трудовата дейност.

Необходимо е да бъдат посочени и всички други обстоятелства, обосноваващи предоставянето на помощ.

Кандидатстващите за подкрепа хора се задължават да попълнят коректно всички данни по лична карта: три имена, ЕГН /единен граждански номер/, кога и от кого е издаден документът за самоличност, постоянен адрес, както и да посочат телефонен номер за обратна връзка.

Задължително условие е кандидатите да са с постоянен адрес в Ямбол.

Гражданите трябва да изразят съгласието си, че предоставят личните си данни да да се използват и обработват с цел проверка на посочените фактически обстоятелства. Те носят наказателна отговорност по чл. 313 от Наказателния кодекс за посочване на неверни данни.

Декларацията може да бъде попълнена и оставена на място в в Комплекса за социални услуги за деца и възрастни или на гише „Информация“ в Община Ямбол.

Освен това,  декларацията може да бъде изтеглена и от сайта на Община Ямбол и изпратена на имейл адрес: [email protected] Гражданите, които нямат възможност да използват нито един от посочените варианти, могат да препишат съдържанието на декларацията и да я предадат.

Декларацията може да изтеглите оттук:

https://yambol.bg/uploads/aktualno/2020/PR/%20-%20%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D1%86.pdf

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!