BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Община Елхово стартира процедура за избор на членове на Съвета на децата

Тя цели подобряване на механизма за детско участие на национално ниво чрез гарантиране на широка представителност на децата и ангажиране на органите на местното самоуправление, гражданското общество, медиите и бизнеса в популяризирането и подбора на кандидатите. За членове на Съвета на децата могат да бъдат предлагани кандидатури на деца на възраст до 18 години.

     Всяко дете може да кандидатства само в едно направление по процедурата.

       Община Елхово отправя покана за представяне на кандидатури в направленията, съгласно чл. 3 от Процедурата за избор на членове на Съвета на децата.

     Кандидатите за членовете на Съвета трябва да отговарят на критериите по чл.5 от Процедурата.

       Документите за кандидатстване  – формуляр и мотивационно писмо по образец,  се подават в срок до 15 юни 2020 година, всеки работен ден от 8.00 часа до 17.00 часа,  в  сградата на Община Елхово, ул. „Търговска“ № 13,  Център за услуги и информация на гражданите, Деловодство или на официалната електронна поща на Община Елхово – obshtina@elhovo.bg .

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

     Председателят на Държавната агенция за закрила на детето д-р Елеонора Лилова даде старт на Процедурата за избор на нови членове на Съвета на децата. Обявява се процедура за избор на нови членове.

     Съгласно утвърдената процедура, Кметът  на всяка община извършва избор на кандидатури за членове на Съвета на децата на територията  на общината и ги предлага на Областния управител. От своя страна Областния управител извършва подбор на кандидатурите, подадени от всички общини и представя трите номинирани за областта кандидатури във всяко направление, съществуващо на територията на областта до Председателя на ДАЗД.

      Комисията, определена от Председателя на ДАЗД, извършва класиране на постъпилите кандидатури от областта съгласно критериите, описани в чл. 5 в процедурата.

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!