BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Област Ямбол е на 16-то място по заплати през първото тримесечие на 2020 г.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Ямбол в края на март 2020 г. са 27.8 хиляди по предварителни данни на националния статистически институт.  Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица намалява с 0.3%, а в сравнение със същия период на предходната година – с 2.3%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в края на март 2020 г. в обществения сектор са 6.8 хил., а в частния – 21.0 хиляди. Спрямо края на декември 2019 г. наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.8%, а в частния сектор намаляват – с 0.7%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0.1%, докато в частния сектор намаляват с 3.1%.

Структурата на наетите лица по икономически дейности в края на март 2020 г. показва най-голям относителен дял на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост“ – 32.0%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ – 15.1% и „Селско, горско и рибно стопанство“ – 9.3%.

Средната брутна месечна работна заплата в област Ямбол за януари 2020 г. е 1 006 лв., за февруари – 1 006 лв., и за март – 1 008 лева.

През първото тримесечие на 2020 г. средната месечна работна заплата е 1 007 лв., като спрямо предходното тримесечие намалява с 1.6% и е с 310 лв. по-ниска от същия показател за страната.

В обществения сектор наетите лица по трудово и служебно правоотношение получават средно 1 165 лв., а в частния – 955 лева (фиг. 1).

Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2020 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“, „Държавно управление“ и „Финансови и застрахователни дейности“.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ и „Административни и спомагателни дейности“.

През първото тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата нараства с 8.2%, в обществения сектор – с 11.2%, а в частния – със 7.0%.

През първото тримесечие на 2020 г., област Ямбол е на 16-то място спрямо другите области в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1 805 лв., София – 1 249 лв. и Враца – 1 215 лв., а най-ниско в областите Благоевград – 867 лв., Видин – 874 лв. и Силистра – 912 лева. (фиг. 2).

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!