BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Областен съвет за хора с увреждания започва работаОбластен съвет за хора с увреждания започва работа

Ямбол, 10.09.2020 г.

Съгласно разпоредбата на чл. 19 от Закона за хората с увреждания, в Областна администрация Ямбол се проведе заседание за сформиране на Областен съвет за хора с увреждания.

Областният съвет ще има за цел да съдейства и подпомага областния управител при осъществяване, анализиране и разработване на стратегии и планове, мерки и други дейности свързани с изпълнението на политиката в областта на правата на хората с увреждания на областно ниво.

В състава на Областния съвет се включват представители на общинските администрации, на териториалните органи на изпълнителната власт, на национално представителните организации на и за хората с увреждания, национално представителните организации на работниците и служителите и на работодателите, юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза и др.

На първото заседание на Областния съвет, бе обсъден и приет Правилник за организацията и дейността на съвета. В хода на заседанието, беше представен доклад от госпожа Атанаска Бонева, представител на Национален алианс за социална отговорност за област Ямбол. Тя запозна присъстващите с новостите в закона за хората с увреждания и новостите в Правилника по прилагане на Закона за социалните услуги.

По данни на Бюро по труда Ямбол, от началото на годината до сега, регистрираните хора с увреждания са 136. Над 50% от които са със средно образование, 15% са с висше образование, 19% са с основно. Делът на регистрираните с начално или по-ниско образование е най-малък – 9,5%.

„Нашата цел ще бъде да изкараме тази целева група от социалната изолация, да помогнем на хората с увреждания да намерят по-лесно своето място в обществото. Областният съвет ще балансира в отношенията между институциите и хората в неравностойно положение.“, коментира Стойка Димитрова, заместник областен управител на област Ямбол и председател на Областния медицински съвет за хора с увреждания.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!