BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Нов ред за предоставяне помощи на граждани на Ямбол със спешни здравословни проблеми

Проект за Правилник за предоставяне на еднократна финансова помощ от общински здравен фонд на лица с възникнали спешни здравословни проблеми е публикуван за обществено обсъждане на сайта на община Ямбол и всеки може да се запознае и направи своите предложения.

С него се уреждат реда и начина за предоставяне на еднократна целева финансова помощ на лица със спешни здравословни проблеми за:
– Подпомагане решаването на спешен здравословен проблем на лица, неразполагащи с достатъчно финансови средства за провеждане на необходимото лечение.
– Частично покриване на разходите за предоставени медицински услуги в лечебно заведение в страната – заплащане на медицински консумативи и услуги, които не се поемат от НЗОК.

Предвидено е, нуждаещите се от такава помощ да внесат набор от определени документи в канцеларията на Общински съвет – Ямбол. Те се разглеждат от постоянната комисия по здравеопазване, която прави предложението до общински съвет за отпускане или не на еднократна помощ. След решение на Общински съвет и заповед на кмета на общината помощта се предоставя на лицето.

Важно е да се знае, че помощ може да бъде отказана при изчерпване на предвидения финансов ресурс; ако не са представени доказателства за спешен здравословен проблем; в случаите когато лицето е получило през бюджетната година еднократна финансова помощ от други институции; когато лицето е получило еднократна финансова помощ по реда на правилника през предходните две бюджетни години.

С новия правилник се отменя действащият досега. Председателят на ресорната комисия д-р Т.Петкова, която има натрупан опит и знае проблемите при прилагане на действащия правилник, е изготвила проекта.

Единствената неяснота е в това, че в проекта за правилник се ползва понятието ОБЩИНСКИ ЗДРАВЕН ФОНД, а такъв няма създаден в община Ямбол. Може би предстои създаването му!

Засега, единствените средства за „Помощи по решение на Общински съвет“, предвидени в бюджета на община Ямбол за 2020 г. за тази цел са в размер на 10 000 лв.
След изтичане на срока за мнения и предложения, проектът в предложения вид или преработен ще бъде внесен за разглеждане и приемане от Общински съвет- Ямбол.

 

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!