BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Над 3 млн. лв. е разликата между планирания и изпълнения бюджет на община Ямбол за 2020 г. без преходния остатък

Ямбол, 10.02.2021 г.

С бюджет от 77 463 523 лв. приприключи 2020 г. община Ямбол, показва отчета на бюджета за декември 2020 г., публикуван на страницата на общината.

В деня на общественото обсъждане на новия проекто бюджет за 2021 г. е добре да надникнем как се е справила с изпълнението на бюджета община Ямбол през изминалата година.

Както вече беше съобщено и от самата общинска администрация наличността по сметките на общината в края на годината е била 16 762 030 лв., което преминава като преходен остатък. За държавни дейности от тях са 4 404 282 лв., а за местни дейности – 12 357 748 лв.

Огромната сума се дължи от една страна на дадените в края на годината целеви средства на община Ямбол в размер на 7 340 560 лв., но извън тях остават  9 421 470 лв., които не са просто спестени пари, а една част от тях са и неизпълнени обекти, което води до ниска инвестиционна активност от страна на общината.

С 1 832 296 лв. по-малко приходи е събрала община Ямбол през 2020 г. от първоначално планираното. По план приходите е трябвало да бъдат 18 725 781 лв., а в края на декември са били 16 893 485 лв.

Данъчните приходи са с 557 067 лв. по-малко от планираното, а другите приходи – с 1 275 229 лв. по-малко. От собственост общината е събрала с 283 156 лв. по-малко. От такси общината е събрала 755 688 лв. по-малко от планираното, а от продажба на нефинансови активи – с 567 390 лв. по-малко.

Разходите са с 19 855 808 лв. по-малко – планирани са 80 557 301 лв., а са реализирани 60 701 493 лв. В нереализираните разходи се включва и преходният остатък, така че реално разликата между планираните и изпълнените разходи е 3 093 778 лв.

За персонал планираните разходи са били 43 311 157 лв., а реално изпълнените – 41 068 041 лв. – разлика от 2 243 116 лв.

Издръжката по план е била 21 415 511 лв., а реално направените разходи за издръжка са били 13 063 110 лв. – разлика от 8 352 401 лв. В това перо попадат и т. нар. текущи ремонти, а 950 000 лв. от тези средства са прехвърлената част от целевата субсидия, която ще отиде за изграждане на тротоари и тротоарни настилки.

Най-голямо е неизпълнението на капиталовите разходи, които в отчета на бюджета се водят като придобиване на нефинансови активи. По план в края на годината те са достигнали 11 352 949 лв. (б. р. от които 6 390 560 лв. целева субсидия за капиталови разходи), а са изпълнени само 2 419 767 лв., т. е. по- голямата част от планираните капиталови разходи на общината, които без субсидията са в размер на 4 962 389 лв., не са изпълнени. Не случайно голяма част от обектите за капиталови разходи от миналата година се прехвърлят и в бюджета за 2021 г.

През цялата година кметът на община Ямбол говореше за икономии и действително ги постигна, но те не могат да бъдат самоцел, защото нереализираните разходи в бюджета са и пропусната възможност да се направи нещо през годината за общината. Не случайно опитният икономист Пенчо Пенев, който е бивш зам.-кмет на община „Тунджа“ казваше, че добрият бюджет е този, който има разлика с плана не повече от 1 – най-много до 1,5 %, а по този критерий бюджетът на община Ямбол има неизпълнение от 3,84 %, в които не се включва преходният остатък.

Данните посочени в месечния отчет за декември 2020 г. не са окончателен отчет на бюджета, който се изготвя до края на февруари. Едва тогава реално ще видим какви са точните числа в бюджета за 2020 г.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!