BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Ямбол

На основание чл. 91 от Изборния кодекс и Решение № 2062 – НС от 16 февруари 2021 година на Централната избирателна комисия, във връзка с подготовката за провеждане на избори за народни представители в 45-то Народно събрание на Република България, политическите партии са поканени за провеждане на консултации за определяне съставите на секционните избирателни комисии в Ямбол. Те ще се проведат на 22 февруари, понеделник, от 10:00 часа в зала 107 в сградата на Общинска администрация Ямбол. Консултациите са публични и в тях участват парламентарно представените партии и коалиции в 44-то Народно събрание, както и коалицията, която има избрани с нейната кандидатска листа членове на Европейския парламент от Република България, но не е парламентарно представена. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

Партиите и коалициите трябва да представят следните документи:

  1. писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:
  • наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;
  • имената и ЕГН на предложените лица;
  • длъжността в комисията, за която се предлагат;
  • образование, специалност;
  • телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.
  1. 2. заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на насрочване на изборите /14 януари 2021 г./ или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите. С тях се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията.
  2. при участие на упълномощени лица в консултациите се представя пълномощно, подписано от представляващи партията или коалицията, или заверено копие от такова пълномощно.

4.списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратяват предсрочно или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК. Списъкът трябва да съдържа данните, посочени в т.1.

Изискуемите документи остават като неразделна част от протокола за проведените консултации и се изпращат на Районната избирателна комисия.

Поканата е публикувана на сайта на община Ямбол: https://yambol.bg/uploads/izbori/pi2021/Pokana_konsultacii_sik2021.pdf .

Източник: ЯмболПрес – пулсът на града

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!