BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Доброволци на БЧК – Ямбол се обучават за действия при наводнение

От  8 – 10 септември 2020г., в обучителния център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ в град Бургас, се проведе обучение за общо 20 доброволци и служители на Ямболската червенокръстка организация за реакция при наводнения. Обучението е част от дейностите по  проект  „Центове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“, финансиран по Оперативна програма „Околна среда“ и се осъществява в партньорство с БЧК.

Основната цел е изграждането на капацитет за действия при наводнения и последващи кризи, като специален фокус бе поставен върху подготовката на членовете на Доброволния екип за работа при бедствия, аварии и кризи /ДЕРБАК/, изграден към БЧК – Ямбол. Участие взеха и доброволци от общинските организации на БЧК – Ямбол,  „Тунджа“, Стралджа и Елхово, включени активно в дейности за превенция и намаляване на риска и негативните последиците от бедствени и други кризисни ситуации.

Обучението се проведе от служители на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ и премина в две части – теоретична и практическа. През първата част  участниците се запознаха със съществуващата в Република България законова рамка, регламентираща действията и взаимодействието на институциите, като част от Единната спасителна система.  Специално място бе отделено на Доброволните формирования, изградени  към общините, тяхната роля и отговорности, съгласно Закона за МВР и изключителната роля и способности на специализираните екипи на БЧК по време на кризи. Подчертан бе, че  доброволците представляват незаменим ресурс, който може да бъде привличан към екипите на специализираните органи особено, когато наводненията и последиците от тях обхващат по – големи територии и по – голям брой хора.

По време на практическата част, участниците имаха възможност да оттренират различни ситуации, свързани с  адекватни действия по евакуиране на пострадали с лодки, безопасни начини на извеждане на пострадал от рушаща се в следствие на наводнение сграда, пълнене на чували с пясък за изграждане на изкуствени диги и други професионални способи, прилагани от спасителните екипи. Това даде възможност, доброволците на БЧК – Ямбол да изградят допълнителен капацитет и в бъдеще да бъдат незаменима част от екип от професионалисти, притежаващи високо ниво на компетентност, знания и опит в специфични дейности, насочени към хората в нужда.

Ямболската червенокръстка организация изразява искрена благодарност към служителите на ГД „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Бургас, за високия професионализъм, отдаденост и компетентност по време на обучението, което допринесе за осигуряването на безопасна среда за провеждането на практическата подготовка.

                                                 СЕКРЕТАРИАТ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ НА БЧК – ЯМБОЛ

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!