BulgarianEnglishFrenchGermanGreekRussian
Facebook

Деца от социалните услуги в Ямбол ще получат технически средства, за да учат дистанционно

Ямбол, 2.09.2020

С цел подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в Центрове за настаняване от семеен тип на територията на община Ямбол, по Проект финансиран чрез Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика ще бъдат закупени технически средства – компютри, таблет, мултифункционални устройства и рутери.

На 24.08.2020 г. между община Ямбол и Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика, се сключи договор по проект финансиран по Целева програма за подпомагане образователния процес на децата и младежите, настанени в социални услуги, делегирани от държавата дейност, от резидентен тип и домове за деца, лишени от родителска грижа от I до XII клас.

Реализирането на дейностите по договора стартира на 01.09.2020 г. и е със срок на изпълнение до 15.11.2020 г.

С отпуснатите средства в размер на 9 660 лв. ще бъдат закупени 3 компютърни конфигурации, 9 преносими компютъра, 1 таблет, 2 мултифункционални устройства и 2 рутера за общо 20 деца, подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование от две социални услуги на територията на Община Ямбол – Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания и Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания.

С дигиталните устройства ще бъде подпомогната самостоятелната подготовка на децата. Учениците ще имат възможност да ползват образователни платформи и да участват пълноценно при дистанционно обучение, при възникнала необходимост в училище през новата 2020/2021 учебна година.

В резултат от изпълнението на проекта се очаква да се осигури непрекъснат образователен процес в електронна среда за децата и младежите, настанени в центровете за настаняване от семеен тип. Така те ще получат равни условия с учениците, отглеждани в домашна среда за усвояване на учебния материал, чрез онлайн обучение; развиване на компетентности при работа с различни образователни платформи, при междуличностна комуникация чрез електронни средства; формиране на способност за търсене на информация по проблем и ползването й при необходимост; изграждане на учащите като равностойни участници на пазара на труда.

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!