Facebook

Важни срокове във връзка с предстоящите местни избори

ob6tina-Yambol

Във връзка с предстоящите избори на кмет на община и общински съветници, община Ямбол напомня, че на 12 октомври (събота) изтича срокът за вписване на избирател в избирателен списък по настоящ адрес. Същият ден е и крайната дата за подаване на заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия.

Избирател, чийто постоянен и настоящ адрес са в различни населени места на територията на Република България, може при заявено желание от негова страна и в случай, че имат настоящ адрес на територията на община Ямбол към 26 април 2019 г. включително, да бъде вписан в списъка по настоящ адрес в Ямбол. Заявлението се попълва по образец и се подава в сградата на Община Ямбол на ул. „Г. С. Раковски“ №7, етаж 2, стаи 213 и 214, в Дирекция „Регистрация и гражданско състояние“. В последния възможен ден – 12 октомври, заявлението може да бъде подадено най-късно до 16.00 часа. Заявление може да бъде подадено и чрез електронната поща на общината: yambol@yambol.bg , но следва да е подписано с електронен подпис.

Граждани с трайни увреждания могат да се възползват от възможността да гласуват с подвижна избирателна кутия, когато са в невъзможност да упражнят правото си на гласоподаватели на място в изборна секция. Това заявление също се попълва по образец и към него трябва да се приложи копие от решението на ТЕЛК/НЕЛК. Заявлението може да се подаде по пощата на адрес: Община Ямбол, ул. „Г. С. Раковски“ №7, 8600 гр. Ямбол, по факс – 046662247, чрез електронна поща на адрес: yambol@yambol.bg  или директно в Община Ямбол – стаи 213 и 214, в Дирекция „Регистрация и гражданско състояние“. За да се назначи подвижна секционна избирателна комисия, е необходимо да има подадени не по-малко от 10 заявления от избиратели с трайни увреждания. Имената на избирателя, направил искане за гласуване с подвижна избирателна кутия се заличават от избирателния списък за гласуване по постоянен адрес.

До 19 октомври (събота) е срокът за отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък. Всеки избирател може да направи проверка по ЕГН и/или адрес на  http://grao.bg/elections#query или чрез следните телефони:

– мобилен: изпраща се SMS на единен номер 18429 и за трите мобилни оператора. Цената на SMS e 25 стотинки без ДДС. В текста на SMS се изписват единствено десетте цифри на ЕГН. Системата връща SMS с номера и адреса на избирателната секция за въведения ЕГН;

– стационарен: избира се 0800 1 4726 (по-лесно се запомня като 0800 1 GRAO). Тел. 0800 1 4726 е безплатен за цялата страна.

 

Източник: delnik.net

Новини по региони

Видин Монтана Враца Плевен Ловеч Габрово Велико Търново Търговище Русе Разград Силистра Добрич Шумен Варна Бургас Сливен Ямбол Стара Загора Хасково Кърджали Пловдив Смолян Пазарджик Благоевград Кюстендил Перник София област София

Тази информация достига до Вас благодарение на информационна агенция Булпресс!